2007/02/28

Edurne Basoa: Tokiko telebista digitala EuskadinHauxe da Edurne Basoa Kultura Saileko Kabinetearen eta Gizarte Hedabideen zuzendariak bere hitzaldian --
Tokiko Telebista Digitala Euskadin. Arautzeko dekretua. Eredu eta helburuen luze-zabalak-- esandakoa:

Egunon guztiei eta eskerrik asko Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateari jardunaldi honetan parte hartzeko aukera eman digulako.

Egindako lan banaketa errespetatuz, niri dagokit tokiko telebista digitala arautzeko irizpideak azaltzea, hau da arautzeko Dekretua eta lehiaketarako baldintzak.

Dakizuenez, tokiko uhinen bidezko telebista digitalaren zerbitzuaren prestazioak zerbitzu publikoaren izaera du. Zerbitzua gauzatzeko administrazioaren kontzesioa beharrezkoa da eta kontzesioak lehiaketa publiko baten bidez banatuko dira.

Bai tokiko telebista digitala arautzeko Dekretua, baita lehiaketarako Administrazio Klausula Zehatzen eta Preskripzio Teknikoen agiriak ere indarrean daude. Eusko Jaurlaritzako Gobernu Batzordeak 2006ko urriaren 3ko bere ohiko bileran Dekretua onartu zuen eta azaroaren 28ko bileran bi Agindu onartu zituen:

 • Tokiko telebista digitaleko kanalak udalerriei esleitzeko prozedura eta araubidea ezartzen duen Agindua, alde batetik, eta
 • Tokiko telebista digitaleko kanalak zeharkako kudeaketa-erregimenean esleitzeko lehiaketarako deia egiten duen Agindua, bestalde.

Eskaintzak aurkezteko epea martxoaren 23an amaitzen da, bai udalentzat, baita partikularrentzat ere.

Gaurko hitzaldi honetan garatuko ditudan arloak honako hauek dira:

 1. Oinarrizko Legedia
 2. Barrutiak
 3. Kudeaketa ereduak
 4. Helburu nagusiak
 5. Emakidak esleitzeko prozedura
 6. Zenbait ezaugarri
 7. Epeak

1.- Oinarrizko legedia

 • Autonomia Estatutuaren 19. atala.
 • 41/1995 Legea, abenduaren 22koa, lurreko uhinen bidezko tokiko telebistari buruzkoa.
 • 32/2003 legea, azaroaren 3koa, telekomunikazioei buruzkoa.
 • 10/2005 Legea, ekainaren 14koa, lurreko uhinen bidezko telebista digitala bultzatzeko, kable bidezko telebista liberalizatzeko eta aniztasuna sustatzeko premiazko neurriak zehazten dituena.
 • 439/2004 Errege Dekretua, martxoaren 12koa, tokiko telebista digitalaren plan tekniko nazionalari buruzkoa
 • 10/1982 Legea, azaroaren 24ko, euskararen erabilera normalizatzeari buruzkoa.
 • 3/2005 Legea, otsailaren 18koa, haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko.
 • 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoa.
 • Gainontzeko araubidea. (publizitatearen inguruko arauak, administrazioen kontratu legea, … )

2.- Barrutiak
Araubideaz gain, tokiko telebistaren planifikazioa eta mapa osatzeko beharrezkoak ditugu, baita ere barrutiak. Tokiko Telebista Digitalaren Plan Teknikoaren bidez zehaztu zituen barrutiak Estatuko Administrazioak, Autonomi Erkidegoen eskaerak entzun ondoren.

Ondorengo zerrendan, herri batzuen izenak azpimarratuta ageri dira. Udal horiek tokiko telebistaren kanal baten erreserba egin zuten bere garaian, duela bi urte. Orain, orduan egindako erreserbaren eskabidea gauzatu behar dute. Legez, barruti bakoitzean, telebista kanal bat udalen esku gera daiteke, horretarako eskabidea balego eta salbuespen gisa bi. Oraingo honetan, bere garaian egindako erreserbaren eskabidea egiten ez badute, kanal horiek lehiaketaren bidez banatuko lirateke.

ARABA, 2:

  • Vitoria-Gasteiz: Vitoria-Gasteiz
  • Laudio: Laudio, Amurrio

BIZKAIA 6:

  • Bilbao: Bilbao, Basauri, Galdakao, Arrigorriaga, Etxebarri
  • Getxo: Getxo, Leioa, Erandio, Sopela, Berango, Plentzia, Urduliz, Barrika, Lemoiz
  • Durango: Durango, Abadiño, Elorrio, Amorebieta-Etxano, Berriz
  • Bermeo: Bermeo, Lekeitio, Markina-Xemein, Gernika, Ondarroa
  • Mungia: Mungia, Derio, Sondika, Zamudio, Lezama, Loiu, Bakio, Larrabetzu, Gatika, Gamiz-Fika, Maruri- Jatabe, Meñaka, Arrieta, Fruiz
  • Barakaldo: Barakaldo, Portugalete, Sestao, Muskiz, Ortuella, Trapaga, Abanto-Zierbana, Santurtzi

GIPUZKOA 7:

  • Irun: Irun, Errenteria, Pasaia, Hondarribia, Oiartzun, Lezo
  • Donostia: Donostia, Hernani, Lasarte-Oria, Andoain, Urnieta, Usurbil, Astigarraga
  • Tolosa: Tolosa, Villabona, Anoeta, Itsasondo
  • Beasain: Beasain, Zumarraga, Urretxu, Ordizia, Legazpi, Ataun, Ormaiztegi
  • Zarautz: Zarautz, Orio, Azkoitia, Azpeitia, Zumaia
  • Arrasate: Arrasate, Bergara, Oñati, Aretxabaleta, Eskoriatza
  • Eibar: Eibar, Ermua, Elgoibar, Soraluze

Guztira 15 multiplex digital ditugu. Horietako bakoitzak 4 telebista kanal digitalerako aukera ematen du gaurko teknologiaren arabera, beraz, guztira, Euskal Autonomia Erkidegoan 60 telebista kanal digital izateko aukera dugu.

3.- Kudeaketa ereduak
Zerbitzuaren Udal-Kudeaketa edo zuzeneko kudeaketa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legeak aurreikusitako kudeaketa ereduei jarraituz:

 • Udal zerbitzu baten bidez
 • Tokiko elkarte autonomo baten bidez
 • Udal elkarte publiko baten bidez (kapitala %100ean publikoa behar du izan)
 • Tokiko merkataritza elkarte baten bidez ( kapitala %100ean udalarena eta udalen elkarte batena beharko du izan)

Udal zerbitzuaren eskabideak ez dira lehiaketaren bidez emango, berezko bidea jarraituko dute.

Partikularrek kudeatutako zerbitzua.

  • Lehiaketaren bidez banatuko da, lehiaketan horretarako jarritako baldintzak beteaz.
  • Eskatzaileak pertsona fisikoak direnean, honelako telebista zerbitzuen zeharkako kudeaketa barne hartu beharko du soziedadearen edo baltzuaren helburuak.
  • Elkarteen kasuan, akzioak izendunak izango dira eta Telebista Pribatuari buruzko 1988ko Legean ezarritako partaidetzako mugak beteko dira.

Irabazi-asmorik gabeko erakundeen bidezko kudeaketa, Udalaren konpromisoarekin, beti ere barruti horretan zuzeneko kudeaketako telebistarik ez balego.

Erakunde hauek, barrutiaren zeharkako kudeaketaren kontzesio bat lortzeko lehentasuna izango dute, lehiaketan dagokion eskabidea aurkeztuz.

Erakundeok horrelako ezaugarriak izango dituzte:

  • Irabazi-asmorik gabekoak izan
  • Zerbitzu eremuarekin lotura zuzena izan
  • Barruti barruan dauden udalerriaren inguruko edukiak dohainik hedatzeko aukera eskaintzeko konpromisoa. Eduki horiek ikus-entzule gehien egoten diren orduetan emango dira eta gutxienez egunean ordubete iraungo dute.

Gerta liteke barruti jakin batean, bat baino gehiago izatea telebista kanal bat lortzeko eskaintza aurkezten duten irabazi-asmorik gabeko elkarteak. Hau horrela balitz, lehiaketarako eratuko den kontratazio mahaiak aukera izango du beraien arteko akordioa bultzatzeko eskaintza bakar bat egon dadin barruti jakin horretarako, telebista-kanala denek elkarrekin kudeatu dezaten. Akordiorik ezean, esleitzeko prozedurarekin jarraituko da.

4.- Helburu nagusiak

 • Gertutasuna
 • Eduki propioak
 • Euskararen presentzia

Horiek izan dira Kultura Sailak hizpide izan dituen helburuak tokiko telebista digitalaren zerbitzua arautzerakoan, horiek direlako, azken batean, tokiko telebistaren ezaugarririk nabarmenenak.

Gainera, tokiko telebista digitala, zerbitzu publikoko izaera izanik, beste printzipio batzuk ere islatu behar ditu bere programazioan: informazio-aniztasuna, objetibotasuna, berdintasunaren aldeko balioak sustatu, gizalegezko eta lankidetzazko balioak helarazi eta beste batzuk.

4.1.- Gertutasuna

  • Tokiko telebistek hurbileko esparruari lotutako informazioa eskaini behar dute. Gaur egungo gizartean tokikotasunak funtsezko lekua du eta hor dute tokiko telebistek gunerik behinena
  • Bestalde, hiru urte barru izango dugun telebista mapa digital berrian, estatu mailako telebistek izugarrizko pisua izango dute. Gaur egun aurreikusita dagoen planifikazioaren arabera, 2010. urtean estatu mailako 32 telebista kanal berri sartuko zaizkigu etxean. Horretaz gain, Euskadik, dagoeneko, autonomi erkidego mailako multiplex digital bat -4 telebista kanal- du planifikatuta eta itzalaldi analogikoa gertatzen denerako, beste multiplex bat izango du. Digitalizazioak goitik behera aldatuko du gaur egungo panorama eta inguru horretan, hurbiltasunak izugarrizko garrantzia izango du.
  • Kanpotik datorkigun eskaintzaren aurrean orekari eutsi behar diote tokiko telebistek, lehian aritu gabe. Tokiko telebistek beraien esparru propioa dute eta horri eskaini behar diote ahalegin guztiak, hau da, tokiko komunikazio esparru propioa eraikitzeari.
  • Gure ustez, tokiko komunikazioa indartzera eta tokiko sarea eraikitze aldera lan egin behar dute tokiko telebistek .

4.2.- Eduki propioak

  • Legez, tokiko telebistek ezin dute telebista-katean emititu edo horietako batean parte hartu. Katean emititzea: asteko programazioaren %25etik gora programazio bera.
  • Egunero 4 orduz eta astean 32 orduz jatorrizko programazioa emititu behar dute eta programazio horren erdia, operadoreak berak ekoiztutakoa behar du izan, euskarazko portzentajeak beteaz.
  • Etorkizuneko telebistek zerbitzu eremuari zuzendutako programazioa emititu beharko dute egunero, gutxienez, ordu erdi bat. Programazio hau ezingo da sindikazioaren bidez ekoiztu.
  • Jatorrizko edukiok, euskarazko edukiak bezala, ikus-entzule gehiengo orduetan emango dira.
  • Era berean, euskal musika eta ikus-entzunezko produkzioak izango direla bermatuko da. Horretarako, euskal autore eta abeslarien lanek eta emanaldiek, emisio-denbora osoaren %15 hartuko dute
  • Zama izan daitekeen betekizuna errazteko (jatorrizko edukiak) sindikazioaren bidea proposatu da. Euskal kulturaren esparruko tokiko telebista bik edo gehiagok elkarlanean eta esklusiboki ekoitz ditzaketena eta, gainera, beraiek zuzenean edo eurentzako hirugarren batek gauza ditzaketen jatorrizko produkzioen emisioa hartuko da sindikazio bidezko emisiotzat.
  • Beraz, sindikazioan ekoiztutako programazioa, jatorrizko programazioa izango da eta ez da “katean egindako programazio bezala” kontuan hartuko .
  • Katean edo sindikazioan egindako emisioak, ezin izango dira barruti batean aldi berean eskaini.
  • Programazio orokorraren %40a sindikazioaren formularen bidez egin daiteke eta portzentaje hori %60ra zabalduko da udalentzat, irabazi-asmorik gabeko kudeaketa duten tokiko telebistentzat eta euskararen eskaintza minimotatik gora egiten dutenentzat.

· Edukiekin lotuta, labur bada ere, zerbitzuen datu osagarriak aipatu nahi nituzke. Multiplex digital bakoitzaren transmisio ahalmenaren %20 zerbitzu osagarriak transmititzeko erabili ahal izango da. Zerbitzuen datu osagarri hauek emango digute, neurri handi batean, gaur egun telebistarekin dugun harremana aldatzeko aukera. Telebistaren bidez ez ditugu irudiak besterik hartuko, telebista tresneri baliagarria izango da zenbait zerbitzu eta informazio jasotzeko. Zerbitzu hauetan, teknologia digitala erabiltzen duten era guztietako zerbitzuak egon daitezke.

4.3.- Euskararen presentzia / Hizkuntzaren irizpideak

· Tokiko telebistek izugarrizko garrantzia dute tokiko komunikazioaren esparrua eraikitzerakoan, gure hizkuntza, gure kultura eta gure-gureak diren ezaugarriak oinarritzat hartuta.

· Proposatu ditugun hizkuntza irizpideen bidez, euskara komunikazio hizkuntza izatea lortu nahi da.

· Euskara lehentasunezko hizkuntza izango da tokiko telebista guzti-guztietan bai publikoetan baita pribatuetan ere. Ez da gaztelania hutsezko tokiko telebistarik izango. Orokorrean, eredu elebidun baten aldeko apustua egin dugu, baina bultzatu egingo dira euskara hutsezko emisioak edo gutxieneko batzuetatik goragoko euskararen eskaintza egiten duten eskabideak.

· Lortu nahi duguna da orain ez bezala, etorkizunera begira euskarak ateak zabalik izatea tokiko telebistetan. Gaur egungo egoera aldatu nahi

· Proposatutako hizkuntza ereduak, barruti bakoitzaren egoera sozioliguistikoa du gogoan, bertako elebidunen portzentajea kontuan izanik.

· Gutxieneko orokor batzuetatik abiatuta, barruti bakoitzeko indize soziolinguistikoaren araberako kuota sistema ezarri da, hiritarrek euskaraz zein gaztelaniaz informazioa jasotzeko eskubidea bermatuta izan dezaten.

· Euskarazko emisioei erreparatuz, euskara hutsean ematen ez diren kanaletan, bai zuzeneko kudeaketakoetan zein zeharkakoetan, goizeko 7:00etatik gauerdira arteko ordu-tartean eskainiko dira euskarazko emisioak, proportzionalki banatuta.

· Dena den, ikus-entzule gehien dagoen orduetan, barruti horri dagokion indize soziolinguistikoa hartu beharko du, gutxienez, euskarazko programazioak. Udalen kasuan, gutxieneko bataz bestekoa eta indizea %50ekoa izango da.

· Euskarak toki duina izango du toki telebista guztietan, publikoetan eta pribatuetan.

· Gutxieneko horietatik gora, euskara hutsezko emisioak egiteraino aukera dago eta horiexek lehenetsiko dira, bete beharreko bideragarritasun baldintza teknikoak eta ekonomikoak betetzen badira.

· Udalei, partikularrei baino betebehar altuagoa ezarri zaie, Erakunde Publikoei politika publikoen eredua izatea dagokigulako.

Hizkuntza irizpideak zehaztuz, udalek zuzenean kudeatutako telebista-kanalek

 • Euskarazko gutxieneko programazioa, emisioen erdia izango da.
 • Barrutiaren elebidunen indizea %50a baino handiagoa denean, portzentaje hori izango da euskararen emisioen gutxienekoa.
 • Gutxieneko horretatik euskara hutsean egiteraino, udalen esku dago.
 • Elebidunen indizea %25etik beherakoa duten eremuetan, kontzesioaren hasierako epealdian euskararen %25a bermatu beharko dute eta handik 7 urtera, nahitaezko %50a lortu beharko dute.
 • Barrutiaren elebidunen indizea %25ekoa edo hortik gorakoa denean, emisioen hasieran euskarak emisio-denboraren %50a hartuko du eta barruti horri dagokion euskara indizea hasi eta 7 urtera.

Partikularren esku geratzen diren tokiko telebistek:

 • Edozein izanik barrutiari dagokion indize soziolinguistikoa, programazio-denboraren %20 gutxienez, euskaraz eman beharko dute. Beraz, %20 da gutxieneko indizea.
 • %20tik gorako elebidun portzentajea duten zonaldeetan, portzentaje horri lotutako euskarazko programazioa egingo da.
 • Gutxieneko hauetatik abiatuta, euskara hutsezko telebista egitea, eskatzaileen esku geratzen da.
 • Eremuaren elebidunen portzentajea %25etik behera denean, hasieran %20ko euskararen presentzia ziurtatuko da eta hasieratik 5 urtera eremuari dagokion portzentajea.
 • Bestalde, eremuaren elebidunen indizea %25etik gora denean, emisioen hasieran indize horren %70eko euskarazko emisioak egingo dira eta barrutiari dagokion portzentajea 7 urtetan bete beharko dute.

Benetan uste dugu hizkuntza irizpide hauekin bermatu egiten dela euskaraz zein gazteleraz informazioa eskuratzeko hiritarrek duten eskubidea eta bestalde, argi geratzen da, baita ere, tokiko telebistek euskaren sustapenean duten ardura. Gutxieneko batzuetatik abiatuta eta jakinda lizitatzaileen esku dagoela eskaintza egitea, kontzesioak banatzeko prozeduran euskararen erabilerari lehentasuna emango zaio, eta euskarari derrigorrez eskatzen den gutxienekoa baino leku handiagoa eskaintzen zaionean, modu positiboan balioetsiko da eta bereziki balioetsiko da oso-osorik euskaraz jardutea.

5.- Emakidak esleitzeko prozedurak
Hauek dira, labur bada ere, irizpide orokorrak. Aipatutako helburu eta irizpide horiek lehiaketaren balorazioan nola gauzatuko diren aztertuko da jarraian.

Kontzesioak banatzeko prozedura ez da berdina izango udalentzat eta kudeatzaile pribatuentzat. Legez, udalek lehentasuna dute eta ez dute lehiaketan parte hartu behar. Dena den, oraingo honetan, bere garaian egindako erreserbari dagokion eskabidea aurkeztu beharko dute.

Iazko abenduaren 28ko Euskal Herriko Agintaritza Aldizkarian, Kultura sailburuaren 2 Agindu argitaratu ziren:

 • Tokiko telebista digitaleko kanalak udalerriei esleitzeko prozedura eta araubidea ezartzen duen Agindua, eta
 • Tokiko telebista digitaleko kanalak zeharkako kudeaketa-erregimenean esleitzeko lehiaketarako deia egiten duen Agindua.

Aginduekin batera, eranskin modura, Administrazio klausula zehatzen agiria eta Preskripzio teknikoen agiriak ere argitaratu ziren.

Lehiaketa izanik, horretarako eratu den kontratazio mahaiak neurtu beharko ditu eskaintzak. Dena den, lizitatzaileek bi GUTUN AZAL aurkeztu beharko dituzte:

- “A” GUTUN AZALA, administrazio dokumentazioa

· Dokumentazio honen bidez, lizitatzaileek Administrazioarekin jarduteko gaitasuna badutela egiaztatu behar dute, alde batetik. Bestalde, ekonomia nahiz finantza kaudimena eta kaudimen teknikoa eta profesionala ere egiaztatu beharko dute eta behin-behineko bermea eratzearen agiriak adierazi, bestak beste.

- “B” GUTUN AZALA, eskaintza teknikoa.

· Kontratazio mahaiak, 0 eta 500 punturen artean ibiliko den puntuazioa erabiliz neurtuko ditu eskaintzak. Eskaintza batek guztira jasoko duen puntuazioa, ondoren ikusiko ditugun ebaluazio-multzo bakoitzean lortutako puntuazio partzialak batuta lortuko du. Nolanahi ere, guztira lortutako gutxieneko puntuazioa 220 puntukoa izan beharko da eta gainera, ebaluazio multzo bakoitzean gutxienez eskatutakoak gainditu beharko du, horrela ezarrita dagoenean behintzat.

· Ebaluazio taldeak honako hauek dira:

1.- Bideragarritasun plana (260 puntu. Gutxienez, 130 puntu lortu beharko dira)

1.- Plan teknikoa (130 puntu. Gutxienez 65 puntu)

2.- Plan ekonomikoa (130 puntu. Gutxienez 65 puntu)

2.- Programazioa (220 puntu)

3.- Zerbitzuen datu osagarriak (20 puntu)

1.- Bideragarritasun plana ( 260 puntu, gutxienez 130 puntu)

1.1.- Plan teknikoa: (130 puntu, gutxienez 65 puntu)

a) Proiektua garatzeko plana (40):

 • Proiektuaren planaren bideragarritasuna
 • Jarduketak
 • Koherentzia
 • Partaide diren langileak
 • Horri lotutako ekipamenduak eta azpiegiturak

b) Zerbitzua zabaltzeko plana (50):

 • Zabalkunde horretan homogeneo izatea
 • Oinarri teknikoetan proposatutako helburuak hobetzea
 • Erabilgarri dauden azpiegiturak erabiltzeko konpromisoa hartzea, begi-inpaktua eta natura ingurunean egin beharreko esku-hartzea murrizteko

c) Kalitateko plana (40):

 • Zerbitzuari buruzko ebaluazio tekniko orokorra
 • Funtzionamendua
 • Zerbitzuaren fidagarritasuna
 • Zerbitzuaren kalitatea
 • Ingurumenaren iraunkortasuna

1.2.- Plan ekonomikoa (130 puntu, gutxienez 65)

- Inbertsioak eta kostuak zehazteko plana, (25):

 • Azpiegituretan inbertsioak
 • Sarea ustiatzeko kostuak
 • Edukiak ekoizteko eta kudeatzeko kostuak
 • Programak erosteko aurrekontua
 • Amortizazio plana

- Merkatuari buruzko azterketa (25):

 • Programen merkatua eta publizitate estrategiak ( lehiakortasuna, bezero potentzialak, balizko ikus-entzuleak, kultura aldetik antzerako diren merkatuetara zabaltzeko ahalmena, sindikazio-hitzarmenak)

- Finantza eta negozio plana (25). Finantza-arloko aurreikuspenak zehaztuko dira, irabazi eta galeren kontua eta kontzesioa lortu osteko hiru urteetarako aurreikusitako balantzea.

- Enplegu sortzea (25): sortuko diren lanpostu zuzenak eta zeharka sortuko direnak ere zehaztu beharko ditu.

- Euskal Autonomi Erkidegoko ikus-entzunezko sektorean egindako ekarpena (15): barrutiaren ezagutza eta Euskadiko ikus-entzunezko edukien eta ekoizpenen industria garatzeko ekarpenak egitea arlo industrial eta teknologikoan. Bestalde, sindikazioaren bitartez programak egiteko asmoa badu, honi buruzko azalpena.

- Egituraren egonkortasuna (15). Kontzesioaren aurreneko bost urteetan hasierako egiturari eustea.

2.- Programazioa (220 puntu)

2.1.- Euskarazko emisioen hobekuntza, ezarritako portzentaje minimoak gainditzeko konpromisoa eginez eta hobekuntza hori ikus-entzule gehien duten orduetan eta albistegiak, haur eta gazte programazioan egiteko konpromisoa. Euskara hutsezko emisioak hobetsiko dira. (110)

2.2.- Programazio-plana, eskatutako gutxienekoak gaindituta, norberak egindako programak, jatorrizko programak eta albistegi propioak eta tokian tokiko arazo eta gaiei buruzko programazioa ezartzeko konpromisoa. (30)

2.3.- Programazioan kultura eta hezkuntza eta arreta berezia merezi duten sektore edo taldeei zuzendutako programazioaren proposamena. (16)

2.4.- Edukien eskaintzan teknologia berrien ezarpena eta hiritarrei esku hartzeko aukera ematea eta hiritarrei aukera hori ematen zaienean (SMS, interaktibitatea..) euskaraz ere egin ahal izateko konpromisoa. Horrela balitz, zerbitzu hauek martxan jartzeko egutegia. (10)

2.5.- Emititzen ez den hizkuntza koofizialean azpitituluak ezartzeko konpromisoa eta eskuragarri dagoenean, programazioaren eskaintza bikoitza erabiltzeko konpromisoa. Zerbitzuok ezartzeko egutegia. (8)

2.6.- Interes orokorreko edukiak emateko, zonaldeko gizarte eta kultura arloko erakundeekin akordioak hartzeko konpromisoa. (8)

2.7.- Biztanleriaren dentsitate handiena duten barrutietan, nahiz eta planifikatu gabe egon, hurbilekoak diren herri edo eskualdeei begira, zerbitzua emateko programazioaren zati bat gordetzea. /Errioxa eta Enkarterriak/ (8)

2.8.- Autokontrolerako sistemak erabiltzea, telebista programetan eta publizitatean zerbitzua eskaintzeko printzipioak betetzeko. Bereziki berdintasunaren eta duintasunaren esparruetan eta Emakumeen eta gizonen Berdintasunaren Legean definitutakoak. (6)

2.9.- Zeinu-mintzaira txertatzea programa batzuetan (6)

2.10.- Euskal egile eta kantarien emanaldiak eta lanak programazioaren %15etik goragoko portzentaje batean ematea, horretarako erabiliko den ordutegia zehaztuz. (6)

2.11.- Europako obren zabalkundea egiteko emanaldiaren %51 erreserbaren betebeharra hobetzea eta egile independenteen lanen berri zabaltzeko portzentaje horren %10 erreserbatzeko betebeharra ere hobetzea. (6)

2.12.- Euskal kulturaren adierazgarri diren era guztietako bideak sustatzen erabilitako programazioari buruzko deskribapena (6)

3.- Zerbitzuen datu osagarriak (0-20)

3.1.- Martxan jarri nahi diren estrategiak (2)

3.2.- Eskainiko diren zerbitzuen ezaugarriak eta nori zuzenduak diren (2)

3.3.- Euskara erabiltzeko orduan, ezarri diren minimoak gainditzea (8)

3.4.- Zerbitzuei hasiera emateko egutegia (2)

3.5.- Zerbitzuen ordutegia (2)

3.6.- Ordaintzeko zerbitzuak direnean, tarifa eta prezioei buruzko estrategia (2)

3.7.- Aurrekoetan kontutan hartu ez diren beste arlo batzuk eta interesgarriak izan litezkeenak (2)

Udalek ere, beraien proposamena egiterakoan, goian azaldutakoari jarraituz osatu beharko dute beraien proiektua. Hortaz aparte, Udalaren Osoko Bilkurak hartutako erabakiaren egiaztagiria, zerbitzua kudeatzeko aukeratuko modua eta telebistaren kudeaketaz arduratuko direnen titulazio agiriak aurkeztuko dute.

6.- Zenbait ezaugarri

 • Lehiaketa bakarra izango da. Udalen eskabideak berezi tratatuko dira
 • Orain emititzen ari diren toki telebistek lehiaketan parte hartu eta kontzesioa lortu beharko dute emititzen jarraitu ahal izateko.
 • Emakidak 10 urteko iraupena du eta transferiezina da

7.- Epeak

- Eskaintzak aurkezteko epea: 2007ko martxoaren 23a (udalak eta partikularrak)

- “B” Gutun-azalaren irekiera publikoa (zeharkako kudeaketa): 2007ko apirilaren 26a

- Kontratazio mahaiak, esleipenaren proposamena: 2007ko ekainaren bukaeran

- Ebazpena jakin ondoren:

 • Behin betiko bermearen ekarpena egin
 • Multiplexaren gestorea
 • Instalazioen proiektu tekniko
 • Administrazio-kontratuaren sinadura

- Kontratua sinatu ondoren:

 • 18 hilabete emisioak hasteko:

§ Instalazioen ikuskaritza teknikoa

§ Hauek egiaztatu ondoren: 2 hilabete zerbitzua ematen hasteko

No comments:

Post a Comment