2005/04/26

Gure ikasle ohien lan egoera

Iaz Leire Blazquez ikasle aretxabaltarrak egin zuen karrera amaierako proiektu bat, Lan-munduratzea Enpresarako Giza Zientzietan, eta hor aztertzen zuen karrera hori egin duten ikasleek zer egoeratan dauden lanari dagokionez.

Hori egiteko Leirek, zeinek geroago irabaziko zuen Kutxaren Karrera Amaierako saria, banatu zuen galdetegi bat karrera egindako 178 ikasleen artean. Hauek dira emaitzak, jasotako 125 erantzunetatik atereak:
  • Lan egoera. Erantzun dutenen artean, lan egiten zuten %78k. Aldiz, %22k ez zuten lanik egiten, langabezian zeudelako edo ikasten ari zirelako.
  • Lanik gabe. Lanean ari ez zirenen artean, %46 ikasten ari ziren. Gainerako %54 lanik gabe zeuden; batzuk bidaiatzen, turismoa egiten, etab.
  • Ikasten. Ikasten ari zirenen artean, %5 egiten ari ziren beste lizentzia bat; %37 master bat; eta %58, beste zerbait.
  • Nork aurkitu lana. Lanean ari zirenetatik, %29k aurkitu zuten lana unibertsitatearen bidez; %25ek familia eta lagunen bitartez; %15ek beren kontura; %10ek hedabideen bidez; %6,5ek enplegu zerbitzuen bitartez; %2k ETTei esker; eta %12k beste bide batzuk erabilita.
  • Enpresa motak. Lanean ari zirenetatik %51 ari zen lanean kooperatibetan; %16, SL enpresetan; %15, SA enpresetan; eta %18 bestelako enpresetan.
  • Ikasketak eta lana. %40ren kasuetan lanak zerikusi handia zuen beraiek ikasitakoarekin; %22rentzat bazuen zerikusia; %20rentzat, zerikusi txikia; eta %17rentzat, zerikusirik ez.
Kontuan hartuta hortik zehar zenbat denbora kostatzen zaien lana aurkitzea ikasketak amaitu dituzten ikasleei, uste dugu datuak onak direla.

No comments:

Post a Comment